Ma ka lā 18 o ʻApelila 2017 i ʻākoakoa ai ke kula i mea e hoʻomaikaʻi ai i ke Kahu Kula Matayoshi.

He ʻŌlelo Hoʻouna ʻia a ke Poʻo KumuNo ka Makahiki Kula 2017-2018

1 ʻAukake 2017, he Pōʻalua, ka lā mua no nā kumu kula
1-4 'Aukake he lā hana no nā kumu kula (ʻaʻohe haumana)
7 ʻAukake, he Pōʻakahi, ka lā mua no nā haumāna
18 ʻAukake, he Pōʻalima, he Lānui no ka Hoʻolilo Mokuʻāina
25 ʻAukake, he Pōʻalima, he lā hoʻolālā a laulima (ʻaʻohe haumana)
4 Kepakemapa, he Pōʻakahi, he Lānui no nā Limahana

9-13 ʻOkakopa 2017, he pule, he Hoʻomalolo Hāʻule Lau
26-27 ʻOkakopa, he Pōʻahā a Pōʻalima, nā lā Kūkā Kamaʻilio Kumu a Makua
10 Nowemapa, he Pōʻalima, he Lānui no nā Koa Kahiko
23 Nowemapa, he Pōʻahā, he Lānui no ka ʻAi Pelehū (he Lā Uē)
24 Nowemapa, he Pōʻalima, he Lānui kula o ka ʻOihana Hoʻonaʻauao
22 Kēkēmapa 2017-5 ʻIanuali 2018, ʻelua pule, he Hoʻomalolo Hoʻoilo
25 Kēkēmapa 2017, he Pōʻakahi, he Lānui Kalikimaka

1 ʻIanuali 2018, he Pōʻakahi, he Lānui Makahiki Hou
5 ʻIanuali, he Pōʻalima, he la hana no nā kumu kula (ʻaʻohe haumana)
15 ʻIanuali, he Pōʻakahi, he Lānui no ke Kauka Malikini Luka Kini, ʻŌpio
12 Pepeluali, he Pōʻakahi, he Lā Hoʻokumu no ka hui limahana kumu (ʻaʻohe haumana)
19 Pepeluali, he Pōʻakahi, he Lānui no nā Pelekikena

19-23 Malaki 2018, he pule, he Hoʻomalolo Kupu Lau
26 Malaki, he Pōʻakahi, he Lānui no ke Aliʻi Kūhiō
29 Malaki, he Pōʻalima, he Lānui no Pōʻalima Hemolele
23 ʻApelila, he Pōʻakahi, he lā hoʻolālā a laulima (ʻaʻohe haumana)
28 Mei, he Pōʻakahi, he Lānui Kau Pua

ʻO WAI KA PŌ NEI?KE KAHUAKULA PALENAʻOLE (ke ʻano o kāu keiki ma ke kula)

KA ʻAʻAHU-LOLE MAKALIKE

KA PALAPALA NOI KŌKUA UKU ʻAINA

KA PALAPALA NOI KAʻA ʻŌHUA

HE WAIHONA PALAPALA ʻŌLELO HAWAIʻI

HE PUKE WEHEWEHE ʻŌLELO HAWAIʻI

HE ʻIKE A KE KEʻENA KAIAPUNI

KA LONO ʻO KEAOLAMA

NĀ NŪPEPA HAWAIʻI o nupepa.org

NA NŪPEPA HAWAIʻI o papakilodatabase.com

KA BAIBALA HAWAIʻI

HE WAIHONA MELE HAWAIʻI

KA ʻAHA MELE HOʻOMAU

KA WAʻA HŌKŪLEʻA

KA ʻOIHANA HOʻONAʻAUAO MOKUʻĀINA ʻO HAWAIʻI


kaʻina hema
kaʻina ʻākau