Haumāna-2016-2017

Kula Waena / Kula Kiʻekiʻe 7-12

Ka Hola Pōʻakahi Pōʻalua Pōʻakolu Pōʻahā Pōʻalima
 8:00 - 8:10  Oli Oli   Oli  Oli Oli 
 8:10 - 9:00  1 2  3  4
 9:05 - 9:55  2 3 4  5
9:55 - 10:05 
 wā malolo     
 10:10 - 11:00 3 4  5  1
 11:05 - 11:55 4 5 1 2
 12:00 - 12:30     wā   ʻai     
12:35 - 2:00
(P3) 12:35 - 1:15 
 6  8  10 6/7   8/9
 2:00 - 2:15
Papa Ponoʻī
 PP  PP   PP  PP