Ka Hōʻike Kāʻeo i Wehewehe ʻia (ma ka namu Beretania nō naʻe) [Kāʻeo Assessment Student Report Interpretive Guide]

Aia kēia palapala ma ka pūnāwelewele uila ma aokaiapuni.weebly.com/uploads/2/7/0/1/27011744/kaeo_reports_interpretive_guide4_student.pdf
a he mea i ʻohi ʻia ma ka ʻaoʻao pūnāwelewele uila o ka Papa Hana Kaiāpuni ma aokaiapuni.weebly.com/n257-ana-a699o.html