E Pili Ana . . .

Ōlelo Mākia: 
Mission Statement

E hoʻomākaukau i nā keiki me ka hoʻolako ʻana i ka naʻauao kūpono ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Pelekania i hoʻokahua ʻia ma ka moʻomeheu a me ka moʻolelo Hawaiʻi i hiki iā lākou ke ʻimi naʻauao me ke kūpono a e ‘auamo kuleana no ka pono o ka ‘ohana, ke kaiāulu, a me ka lāhui Hawaiʻi.

To empower children by providing them a quality education in both Hawaiian and English based on Hawaiian culture and history to enable them to seek knowledge and excellence and fulfill responsibilities for the benefit of the family, the community, and the Hawaiian people.


‘Ōlelo Pahu Hopu: 
Vision Statement

‘O ka ‘ike Hawai‘i ke kahua i kīpapa ‘ia ai ke ala e pono ai nā Hawai‘i.

The pathway to Hawaiian well-being is built on the foundation of Hawaiian knowledge.


‘Ōlelo Pahu Hopu o ka Papa Hana Kaiāpuni: 
Vision Statement for the Hawaiian Language Immersion Program


The mission of Ka Papahana Kaiāpuni is to provide a culturally rich and dynamic learning environment, perpetuating excellence through Hawaiian language, culture and history, empowering students to self determine community and familial stewardship. to Hawaiian well-being is built on the foundation of Hawaiian knowledge.


General Learner Outcomes

Ke kuleana
      Self-Directed Learner
Ka laulima a me ka lōkahi
       Community Contributor
Ke kū hohonu ka no'ono'o
        Complex Thinker
Ka mākaukau
          Quality Producer
Ke ka'a 'ike kūpono
         Effective Communicator
Ka pāhana 'oi'enehana mākaukau
          Effective and Ethical User of  Technology
Current Data on Our School

Strive HI Performance System
School Status and Improvement Report
Trend Report
School Quality Survey

2012-2013 2011-2012  2010-2011  2009-2010
 2008-2009  2007-2008  2006-2007Hawaiʻi State School Readiness Assessment


"No Child Left Behind" Report (2003-2012)