E Pili Ana . . .

Ōlelo Mākia: 
Mission Statement

E ho ‘omākaukau i nā keiki me ka ho‘olako ‘ana i ka na‘auao kūpono ma ka ‘ōlelo Hawai‘i ā me ka ‘ōlelo Pelekania i ho‘okahua ‘ia ma ka mo‘omeheu ā me ka mo‘olelo Hawai‘i i hiki iā lākou ke ‘imi na‘auao me ke kūpono ā e lawelawe i kā lākou kaiāulu ā me kā lākou lāhui.

To empower children by providing them a quality education in both Hawaiian and English based on Hawaiian culture and history to enable them to seek knowledge and excellence and contribute to their community and their lāhui.


‘Ōlelo Pahuhopu: 
Vision Statement

‘O ka ‘ike Hawai‘i ke kahua i kīpapa ‘ia ai ke ala e pono ai nā Hawai‘i.

Hawaiian knowledge is the foundation on which the path to hawaiian well-being is paved.


General Learner Outcomes

Ke kuleana
      Self-Directed Learner
Ka laulima a me ka lōkahi
       Community Contributor
Ke kū hohonu ka no'ono'o
        Complex Thinker
Ka mākaukau
          Quality Producer
Ke ka'a 'ike kūpono
         Effective Communicator
Ka pāhana 'oi'enehana mākaukau
          Effective and Ethical User of  Technology
Current Data on Our School

Strive HI Performance System
School Status and Improvement Report
Trend Report
School Quality Survey

2012-2013 2011-2012  2010-2011  2009-2010
 2008-2009  2007-2008  2006-2007Hawaiʻi State School Readiness Assessment


"No Child Left Behind" Report (2003-2012)