nā kumu kahikoKula KiʻekiʻeKeʻena

Glen Miyasato (Po'okumu)                                     
 
Bābā Yim (Hope po'okumu 7-12)                            
 
 
             Wini Terada (GLC ʻEnehana)                                                
 
Mahinameli Reyes (SSC, Kumu Aoao M-3)                
 
Mahinalani Kamaka (Kakau Inoa, Naviance)             

Julei Peelua  (SASA)                                               
 
Ka'oi Nu'uanu (Kahu Puke)                                       
 
Leilani Kamalani (Curriculum Coordinator)               
  
 Erleen Pool (Health Aid)