Ke Kula

School Data

-choose Roosevelt complex then Kula Kaiapuni O Ānuenue for the following reports and more.

  • Strive HI Performance System

  • School Status and Improvement Report

  • Trend Report

  • School Quality Survey


Nā Hopena A‘o Statements

HĀ:BREATH

Nā Hopena A‘o

‘Ōlelo Mākia:

Mission Statement

E ho ‘omākaukau i nā keiki me ka ho‘olako ‘ana i ka na‘auao kūpono ma ka ‘ōlelo Hawai‘i ā me ka ‘ōlelo Pelekania i ho‘okahua ‘ia ma ka mo‘omeheu ā me ka mo‘olelo Hawai‘i i hiki iā lākou ke ‘imi na‘auao me ke kūpono ā e lawelawe i kā lākou kaiāulu ā me kā lākou lāhui.

To empower children by providing them a quality education in both Hawaiian and English based on Hawaiian culture and history to enable them to seek knowledge and excellence and contribute to their community and their lāhui.

‘Ōlelo Pahuhopu:

Our Vision

ʻO ka ʻike Hawaiʻi ke kahua i kīpapa ʻia ai ke ala e pono ai nā Hawaiʻi.

Hawaiian knowledge is the foundation on which the path to Hawaiian well-being is paved.

General Learner Outcomes


Ke kuleana

Self-Directed Learner

Ka laulima a me ka lōkahi

Community Contributor

Ke kū hohonu ka no'ono'o

Complex Thinker

Ka mākaukau

Quality Producer

Ke ka'a 'ike kūpono

Effective Communicator

Ka pāhana 'oi'enehana mākaukau

Effective and Ethical User of Technology

Nā ‘Aelike Kūkā

  • E komo i ka hana

  • E hō‘ihi i kekahi i kekahi

  • E ho‘olohe pono

  • E ‘ōlelo Hawai‘i

  • E mahalo kekahi i kekahi